Oleh: Ki Ageng Giring | 20 Februari 2010

URIP SEJATI

by: Romo Sapto & Ki Ageng Giring

iki ngilmu kang nyata jawa

seneng lan gembira yen di anggep godha

bendinane ora pingin di puja-puji

ora mlayu saka tanggung jawabe

ora wedi saka kabeh bebayan


iki ngilmu kang nyata jawa

seneng lan gembira yen di anggep godha

bendinane ora pingin di puja-puji

ora mlayu saka tanggung jawabe

ora wedi saka kabeh bebayan


bengi kanggo pepuji Gusti

awan dinggo ngamalke pepuji

bengi kanggo pepuji Gusti

awan dinggo ngamalke pepuji


(interlude)


ora mlayu saka tanggung jawabe

ora wedi saka kabeh bebayan


bengi kanggo pepuji Gusti

awan dinggo ngamalke pepuji

bengi kanggo pepuji Gusti

awan dinggo ngamalke pepuji

Oleh: Ki Ageng Giring | 12 Februari 2010

PANATA GAMA

by : Romo Sapto & Ki Ageng Giring

Manembah, marang gusti Allah

Ing reramean nuhun neng asepi

Kayata sak jeroning gua

Tuhon, amerangi, hawa lan napsu

Nyirep sagung wiyasa

Myang birat sakeh sak serik

Nanging lamun

Kalimput sihing atapa

Nyirep sagung wiyasa

Myang birat sakeh sak serik

Nanging lamun

Kalimput sihing atapa

Manembah, marang gusti Allah

Ing reramean nuhun neng asepi

Kayata sak jeroning gua

Tuhon, amerangi, hawa lan napsu

Nyirep sagung wiyasa

Myang birat sakeh sak serik

Nanging lamun

Kalimput sihing atapa

Nyirep sagung wiyasa

Myang birat sakeh sak serik

Nanging lamun

Kalimput sihing atapa

Nyirep sagung wiyasa

Myang birat sakeh sak serik

Nanging lamun

Kalimput sihing atapa

Nyirep sagung wiyasa

Myang birat sakeh sak serik

Nanging lamun

Kalimput sihing atapa

Oleh: Ki Ageng Giring | 12 Februari 2010

SAMPURNANING GESANG

by : Ki Ageng Giring

Gusti paringana wiryawan kang angganta sukma

Sejati sing kinayuh kanggo manungsa

Asura samar nyoba wala garinging manungsa

Tetesing embun suci kang di arepke manungsa

Nanging pelenging cipta amba mboten ginggang

Nanging pepenging cipta amba mboten ginggang

Nggayuh titising kasidaning budaya

Tulus miwah sampurnaning gesang ing panunggal

Kang Agung dadiya pengameng amenging pamesu

Dadiya Kamulyaning kasedan jati

Gusti paringana wiryawan kang angganta sukma

Sejati sing kinayuh kanggo manungsa

Asura samar nyoba wala garinging manungsa

Tetesing embun suci kang di arepke manungsa

Nanging pelenging cipta amba mboten ginggang

Nanging pepenging cipta amba mboten ginggang

Nggayuh titising kasidaning budaya

Tulus miwah sampurnaning gesang ing panunggal

Kang Agung dadiya pengameng amenging pamesu

Dadiya Kamulyaning kasedan jati

Nggayuh titising kasidaning budaya

Tulus miwah sampurnaning gesang ing panunggal

Kang Agung dadiya pengameng amenging pamesu

Dadiya Kamulyaning kasedan jati

Oleh: Ki Ageng Giring | 12 Februari 2010

WONG LINUWIH

by : Romo Sapto & Ki Ageng Giring

Wong linuwih iku kudu bisa apik

Lang ngepenakake atining liyan, atining liyan

Yen kumpul karo wanita kudu bisa

Ngetrapake tembung kang manis, bisa gawe seneng ati

Wong linuwih iku kudu bisa apik

Lang ngepenakake atining liyan, atining liyan

Yen kumpul karo wanita kudu bisa

Ngetrapake tembung kang manis, bisa gawe seneng ati

Yen kumpul karo wong sholeh kudu bisa,

Ngomongake kang becik

Yen kumpul karo wong sholeh kudu bisa,

Ngomongake kang becik

Iku kabeh sandangane wong linuwih

Kudu bisa ngetrapke tumindak becik

Iku kabeh sandangane wong linuwih

Kudu bisa ngetrapke tumindak becik

Yen kumpul karo wong sholeh kudu bisa,

Ngomongake kang becik

Yen kumpul karo wong sholeh kudu bisa,

Ngomongake kang becik

Iku kabeh sandangane wong linuwih

Kudu bisa ngetrapke tumindak becik

Iku kabeh sandangane wong linuwih

Kudu bisa ngetrapke tumindak becik

Oleh: Ki Ageng Giring | 12 Februari 2010

SUBA GUSTI

by : Romo Sapto & Ki Ageng Giring

Manembah gusti Pangeran jati

Krana Pangeran Maha Mulya

Maha Asih lan Rumeksa

Suba subanen Asma Dalem Gusti

Manembah gusti Pangeran jati

Krana Pangeran Maha Mulya

Maha Asih lan Rumeksa

Suba subanen Asma Dalem Gusti

Duh Pangeran kang jumeneng, jumeneng ing jagad raya

Jumeneng ing sak durung enenging jaman

Lan tetep ing sak lawas lawasing jaman

Manembah gusti Pangeran jati

Krana Pangeran Maha Mulya

Maha Asih lan Rumeksa

Suba subanen Asma Dalem Gusti

Manembah gusti Pangeran jati

Krana Pangeran Maha Mulya

Maha Asih lan Rumeksa

Suba subanen Asma Dalem Gusti

Duh Pangeran kang jumeneng, jumeneng ing jagad raya

Jumeneng ing sak durung enenging jaman

Lan tetep ing sak lawas lawasing jaman

Duh Pangeran kang jumeneng, jumeneng ing jagad raya

Jumeneng ing sak durung enenging jaman

Lan tetep ing sak lawas lawasing jaman

Oleh: Ki Ageng Giring | 12 Februari 2010

ALUHUR

by : Romo Sapto & Ki Ageng Giring

Titikane manungsa aluhur

Alusing legawaning ati

Darbe sifat bawa leksana

Ora lali karo kabecikan

Ngudi suci laku utama

Ati suci marganing rahayu

Ngudi suci laku utama

Ati suci marganing rahayu

Manungsa sakderma nglakoni titah Allah

Manungsa kudu ngelmu kiblat surga

Rame ing gawe sepi ing pamrih

Memayu hayuning bawana

Titikane manungsa aluhur

Alusing legawaning ati

Darbe sifat bawa leksana

Ora lali karo kabecikan

Ngudi suci laku utama

Ati suci marganing rahayu

Ngudi suci laku utama

Ati suci marganing rahayu

Manungsa sakderma nglakoni titah Allah

Manungsa kudu ngelmu kiblat surga

Rame ing gawe sepi ing pamrih

Memayu hayuning bawana

Manungsa sakderma nglakoni titah Allah

Manungsa kudu ngelmu kiblat surga

Rame ing gawe sepi ing pamrih

Memayu hayuning bawana

Oleh: Ki Ageng Giring | 12 Februari 2010

DHAWUH GUSTI

by : Romo Sapto & Ki Ageng Giring

Gusti estunipun, kawula mboten pantes

Dipun rawuhi, amargi kawula kathah dosa

Naming kawula suwun gusti ngendika

Ing sakjroning sukma kawula sadaya waras

Gusti estunipun, kawula mboten pantes

Dipun rawuhi, amargi kawula kathah dosa

Naming kawula suwun gusti ngendika

Ing sakjroning sukma kawula sadaya waras

Gusti estunipun, kawula mboten pantes

Dipun rawuhi, amargi kawula kathah dosa

Naming kawula suwun gusti ngendika

Ing sakjroning sukma kawula sadaya waras

Gusti estunipun, kawula mboten pantes

Dipun rawuhi, amargi kawula kathah dosa

Naming kawula suwun gusti ngendika

Ing sakjroning sukma kawula sadaya waras

Gusti estunipun, kawula mboten pantes

Dipun rawuhi, amargi kawula kathah dosa

Naming kawula suwun gusti ngendika

Ing sakjroning sukma kawula sadaya waras

Oleh: Ki Ageng Giring | 12 Februari 2010

ELINGA MARANG GUSTI

by : Romo Sapto & Ki Ageng Giring

Elinga manungsa, Gusti Allah iku ana ing ngendi papan

Elinga manungsa, Gusti Allah iku adoh tanpo wangenan

Gusti Allah iku cedak tanpa senggolan

Elinga manungsa, Gusti Allah iku sangkan paraning dumadi

Elinga manungsa, Gusti Allah iku biasa mawujud ing alam donya

Nanging mawujude dudu Gusti Allah

Kasebut iku titah utawa sabda Gusti Allah

Ing donya, marang manungsa

Uripku, uripmu, saka Gusti Allah

Uripku, uripmu, bali marang Gusti Allah

Kasebut iku titah utawa sabda Gusti Allah

Ing donya, marang manungsa

Elinga manungsa, Gusti Allah iku sangkan paraning dumadi

Elinga manungsa, Gusti Allah iku biasa mawujud ing alam donya

Nanging mawujude dudu Gusti Allah

Kasebut iku titah utawa sabda Gusti Allah

Ing donya, marang manungsa

Oleh: Ki Ageng Giring | 12 Februari 2010

TITAH URIP

by : Romo Sapto & Ki Ageng Giring

Manungsa iku bisa, kadunungan pangeran

Nanging aja pangira manungsa diarani Pangeran

Sedaya titah urip iku saka Pangeran

Aja pisan pisan nyembah titah urip

elinga…

Pangeran musti menangake manungsa

Senajan polahe kaya ngapa

Pangeran musti menangake manugsa

Senajan polahe kaya ngapa

Sedaya titah urip iku saka Pangeran

Aja pisan pisan nyembah titah urip

elinga…

Pangeran musti menangake manungsa

Senajan polahe kaya ngapa

Pangeran musti menangake manugsa

Senajan polahe kaya ngapa

Pangeran musti menangake manungsa

Senajan polahe kaya ngapa

Pangeran musti menangake manugsa

Senajan polahe kaya ngapa

Oleh: Ki Ageng Giring | 12 Februari 2010

KADONYAN

by : Romo Sapto & Ki Ageng Giring

Tan ana kang kasat mata, kajaba mung emas pici

Lali mring Pangeranira, janma kang mangkana yekti

Tan ana kang kasat mata, kajaba mung emas pici

Lali mring Pangeranira, janma kang mangkana yekti


Cilaka donya ngakhir, yen rusak tan antuk tulung

Cilaka donya ngakhir, yen rusak tan antuk tulung


Tan ana kang kasat mata, kajaba mung emas pici

Lali mring Pangeranira, janma kang mangkana yekti


Cilaka donya ngakhir, yen rusak tan antuk tulung

Cilaka donya ngakhir, yen rusak tan antuk tulung


Wit duk, katunggon donya

Karem nyikara sung runtik

Mring Hyang Sukma

Lali tanpa pangastawa


Cilaka donya ngakhir, yen rusak tan antuk tulung

Cilaka donya ngakhir, yen rusak tan antuk tulung

Cilaka donya ngakhir, yen rusak tan antuk tulung

Cilaka donya ngakhir, yen rusak tan antuk tulung

Cilaka donya ngakhir, yen rusak tan antuk tulung

Cilaka donya ngakhir, yen rusak tan antuk tulungOlder Posts »

Kategori

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.